Liên hệ

40-42-44D Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: info@tuongvyhotel.com
Phone: +84 (0) 28.39.253.034

Follow us

Xin chào, vui lòng liên hệ & đặt phòng tại Tường Vy Hotel

Hồ Chí Minh

40-42-44D Bùi Thị Xuân, Phường Bến Thành, Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Email: info@tuongvyhotel.com
Phone: 028.39.259.271 – 028.39.253.034

CONNECT WITH US

Call Now Button
You don't have permission to register